Vyhlášení soutěže Bezpečné Vánoce 2013

Dne 19. března proběhlo za přítomnosti zástupců města Brna vyhodnocení soutěže Bezpečné Vánoce 2013. Vylosovaní vítězové pak obdrželi odměny a mohli si prohlédnout prostory Nové radnice doplněnou o výklad.

Tato soutěž, u které proběhl v roce 2013 již sedmý ročník si klade za cíl zjistit stav znalostí dětí čtvrtých až sedmých ročníků v oblastech dopravní prevence a schopnosti orientovat se v silničním provozu. Sedmého ročníku se zúčastnilo celkem 22 brněnských škol.