expo_prehled

EXPO SCIENCE AMAVET – Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže

EXPO SCIENCE AMAVET

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. společně s dalšími spolupořadateli vyhlašuje každoročně Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET.

Cílem soutěže je:
1. Podněcovat co nejvíce talentovaných středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.

2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště i laboratoře vysokých škol.

3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných středoškoláků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

 

Informace k aktuálnímu ročníku budou zveřejněny vždy v aktuálním roce.

Informace ke starším ročníkům regionálního kola soutěže v Brně pod tímto odkazem

V případě dotazu se na nás obracejte na tel. čísle: 774 432 504 nebo rapouch@amavet.org