Aktuální

Expo Science AMAVET XXI. ročník

Fotky z dvacátého prvního ročníku regionálního kola soutěže středoškolských projektů mládeže se zaměření na vědu a techniku pořádaného v Brně ve dnech 10. a 11. března 2014.

Vyhlášení soutěže Bezpečné Vánoce 2013

Dne 19. března proběhlo za přítomnosti zástupců města Brna vyhodnocení soutěže Bezpečné Vánoce 2013. Vylosovaní vítězové pak obdrželi odměny a mohli si prohlédnout prostory Nové radnice doplněnou o výklad.

Tato soutěž, u které proběhl v roce 2013 již sedmý ročník si klade za cíl zjistit stav znalostí dětí čtvrtých až sedmých ročníků v oblastech dopravní prevence a schopnosti orientovat se v silničním provozu. Sedmého ročníku se zúčastnilo celkem 22 brněnských škol.

Prevenční program Bezpečný internet

Bezpečný internet

aneb jak si počínat při užívání moderních komunikačních prostředků, na co si dávat pozor nebo jaká nebezpečí číhají v kyberprostoru.

Program pro žáky druhého stupně základních škol, po domluvě s učitelem je možno přizpůsobit i pro mladší žáky. Po dohodě je též možné provést výuku přímo v prostorech základní školy.

Více o programu zde

Výtvarná dílna - Vánoce

Výtvarná dílna a výukový program.

V průběhu přibližně 120 minut se děti seznámi s vánočními tradicemi a zvyky a pod vedením zkušené lektorky na ně čeká i vánoční tvorba, malování na sádru a jiné.

Více o programu zde

Velikonoční dílna

Sobota 5. dubna se v Centru AMAVET - Junior Brno vydařila na výbornou. Návštěvníci speciální velikonoční dílny si mohly vyrobit například pěkný věneček, slepičku z kvetináčku nebo si vybarvit sádrového zajíčka či vajíčko. Zde se můžete podívat jak to u nás vypadalo :-).

Praktická dopravní výchova

Od září 2015 provozuje Centrum AMAVET - Junior Brno dětské dopravní hřiště v areálu Základní školy Horácké náměstí 13, v městské čtvrti Brno-Řečkovice. Více o programu a možnosti objednání zde

Syndikovat obsah