BESIP

 

 BEZPEČNOSTSILNIČNÍHOPROVOZU 

 

 

Jedna z nejdůležitějších současných činností Centra AMAVET - Junior Brno je spolupráce s CENTREM SLUŽEB pro SILNIČNÍ DOPRAVU na zajištění činnosti a aktivit s dopravní tématikou pod hlavičkou BESIP.

Pozici Krajského koordinátora BESIP Centrum AMAVET - Junior Brno vykonává od 1. 11. 2011.

V rámci plnění této činnosti Centrum AMAVET - Junior Brno spolupracuje s Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje a s Odbory dopravy a školství pověřených obcí v celém Jihomoravském kraji, s městskou policií a Policií ČR, s domy dětí a mládeže a dalšími subjekty na území JMK.

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Soutěž pro první a druhý stupeň žáků základních škol s dopravní tématikou, která je každoročně vyhlašovaná Ministerstvem Dopravy. Soutěž probíhá v rámci Jihomoravského kraje ve třech úrovních, oblastní kola (Pověřené obce JMK), okresní kola a krajské kolo. Pro více inforamcí o soutěži nás kontaktujte.

 

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Jihomoravském kraji.