Aktuality

   

 

20 let AMAVETu !

Již dvacet let jsme s Vámi! Zdá se to jako včera, kdy jsme poprvé otevřeli první zájmový kroužek, kdy jsme odučili první třídu v dopravní výchově, kdy jsme své brány poprvé otevřeli široké veřejnosti, aby se mohla seznámit s činnostmi, které nás za těch posledních dvacet let neodmyslitelně zapsaly do myslí a srdcí mnoha lidí z Brna i okolí!

Za to, že jsme po těch dvaceti letech stále zde, vděčíme nejenom městu Brnu a Jihomoravskému kraji, který nás dlouhodobě v naší práci podporují, ale hlavně Vám, kteří u nás navštěvujete programy, kroužky, výuky, dílny a jiné naše aktivity pro veřejnost a právě proto jsme v letošním roce pro Vás připravili řadu událostí, kterými bychom s Vámi tohle naše jubileum rádi oslavili.

Tedy, v tomto duchu nám dovolte pozvat Vás na první ze série akcí, kterými chceme naše výročí oslavit a to v sobotu 14. dubna a v sobotu 21. dubna v areálu základní školy Pastviny 70 v městské části Brno-Komín.

Během těchto sobot máme především pro ty školou povinné připravenou dopravně-výchovnou akci s názvem Zahájení cyklo-sezóny v Brně.

Jak už samotný název napovídá, centrem dění bude teoretická i praktická příprava cyklistů na pohyb silničním provozem a to ať už absolvováním multimediálních programů na počítači se zaměřením na pohyb cyklistů v silničním provozu, tak přezkoušením ze znalostí dopravních značek a předpisů. Jelikož jsme slíbili i praktickou část, tak na dopravním hřišti si budou děti moci vyzkoušet jízdu podle dopravních předpisů a to s využitím motokár. Více informací najdete zde.

V průběhu roku Vás budeme na těchto stránkách dále informovat o akcích spadajících do spektra našeho dvacetiletého působení v Brně.

 

 

Akce na nejbližší dobu:

Celorepublikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů - 19.-21. června, Pavilon Z BVV a Areál dopravní výchovy a vzdělávání MP Brno

V případě zájmu nás kontaktujte.

 

 

Dopravní výchova

Pro objednání třídy na návštěvu výukového programu Dopravní výchova nebo některého z dalších výukových programů Centra AMAVET - Junior Brno nás kontaktujte

Pozor! Nově, od září 2015 je možné objednat třídy i na výuku na dopravní hřiště na Horáckém náměstí. Pro více informací nás kontaktujte!

 

O programu Dopravní výchova

Nabídka výukových programů školám

 

 

Výsledky krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, Jihomoravský kraj, 30. 5. 2017

Výsledky okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů pro okres Brno-město, 16. 5. 2017

 

 

Centrum AMAVET - Junior Brno se zapojuje do kampaní kanceláře Brno - Zdravé město se svými programy.