Aktuality

   

 

P O Z O R

Zápis do zájmových kroužků pro děti a mládež ve školním roce 2016/2017 bude probíhat od středy 7. září do pátku 9. září v době od 8:00 do 18:00 hod.

N A B Í D K A   Z Á J M O V Ý C H   K R O U Ž K Ů

 

 

 

Dopravní výchova

Pro objednání třídy na návštěvu výukového programu Dopravní výchova nebo některého z dalších výukových programů Centra AMAVET - Junior Brno nás kontaktujte

Pozor! Nově, od září 2015 je možné objednat třídy i na výuku na dopravní hřiště na Horáckém náměstí. Pro více informací nás kontaktujte!

 

O programu Dopravní výchova

Nabídka výukových programů školám

 

Centrum AMAVET - Junior Brno se zapojuje do kampaní kanceláře Brno - Zdravé město se svými programy.