Aktuality

   

 

 

 

 

Akce na nejbližší dobu:

18.11. - Ve dne vidím, v noci svítím - večerní jízda a soutěž na dopravním hřišti při ZŠ Horácké náměstí

 

 

D o p r a v n í   v ý c h o v a

 

Pro objednání třídy na návštěvu výukového programu Dopravní výchova nebo některého z dalších výukových programů Centra AMAVET - Junior Brno nás kontaktujte dle uvedených kontaktů.

Pozor! Je možné objednat třídy i na praktickou výuku na dopravní hřiště na Horáckém náměstí. Více informací, včetně kontaktů najdete pod odkazy níže:

 

O programu Dopravní výchova-teorie

Nabídka výukových programů školám