Historie Asociace pro mládež, vědu a techniku

AMAVET byl založen 4. ledna 1990 za účelem rozvoje vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže v České republice. Momentálně pracuje 14 Center pro děti a mládež, která pravidelně navštěvují asi 3 000 mladých lidí. Mezi hlavní oblasti zájmu patří informační technologie, vědy o životním prostředí, biologie, astronomie, modelářství. Kluby AMAVET jsou rovněž činné na základních a středních školách a v centrech pro volný čas. Celkový počet členů AMAVET v celé České republice přesahuje 5 000.

Jednou z nejdůležitějších částí aktivit AMAVET je vyhledávání a další rozvoj mládeže s vědeckým a technickým nadáním.

AMAVET organizuje soutěže vědeckých projektů středoškolské mládeže, které poskytují talentovaným jedincům příležitost k rozvoji tvůrčích aktivit na poli vědy a techniky. Vítězům národních kol je umožněno účastnit se takových mezinárodních výstav jako je ESI. Výstavy ESI se konají od roku 1987 a v těchto letech měli vítězové možnost prezentovat své projekty v Amarillo v USA, v Kuvajtu a v roce 1997 se konala výstava ESI v Pretorii v Jižní Africe. Výstavy AMAVET jsou organizovány ve spolupráci s Akademií věd ČR a výstavy 1995/96 a 1996/97 se konaly pod záštitou předsedy AV ČR prof. Rudolfa Zahradníka.

AMAVET je také aktivní na mezinárodním evropském poli. Organizoval první evropskou výstavu vědeckých projektů mládeže ESE'96 v Praze, která přilákala více než 460 mladých účastníků ze dvanácti zemí.

AMAVET je také zastoupen ve Výkonné radě mezinárodního hnutí pro vědu a techniku ve volném čase MILSET, která sdružuje podobné organizace ze čtyřiceti zemí Evropy, Ameriky, Asie a Afriky.

Mezi další důležité aktivity AMAVET patří vědecké exkurze v zahraničí. Od roku 1990 vycestovalo přes 8 000 mladých lidí do vědeckých center ve Francii, Velké Británii, Belgii, Švédsku, Německu, Norsku, Španělsku a Maroku pod záštitou AMAVET. Asociace také zve skupiny zahraniční mládeže do České republiky.