Sekce pro sponzory

Centrum AMAVET - Junior Brno hledá sponzory

statní instituce, firmy, organizace, ochotné občany...

 

Coby nestátní nezisková organizace, Centrum AMAVET - Junior Brno negeneruje stálý přísun finančních prostředků nutných pro svůj provoz. Aby mohly probíhat výukové činnosti, kroužky pro děti a mládež a akce, které již tolik let konáme pro brňany, v míře, jaká je od nás očekávána, jsme do velké míry závislí na podpoře zvenčí.

Tato podpora nám pomáhá částečně zajistit prostředky pro náš každodenní provoz a umožňuje nám kupříkladu zajistit lektory, prostředky a materiál pro provoz kroužků pro děti a mládež, ale také zaplatí energie, nájmy a v neposlední řadě i nás, kteří se pod hlavičkou Centra AMAVET každodenně snažíme obohatit kulturní život i úroveň znalostí dětí a mládeže v Brně.

Naše ochota a snaha udržovat naši nabídku na její současné úrovni nás ovšem zavedla do bodu, ve kterém již narážíme na zeď našich možností a proto se obracíme na všechny, ať už se jedná o statní instituce a organizace, soukromý sektor či na uvědomělé občany ochotné podporovat naší činnost.

Neodmítneme ani tolik vítanou finanční podporu, ani materiální či jinou výpomoc jakou nám můžete nabídnout.

V rámci zapojení do struktury organizací a subjektů v Brně budeme propagovat a zviditelňovat každého, kdo bude ochoten zapojit se do naší snahy.

 

Pokud jste ochotní svojí snahou a pomocí podpořit naše úsilí nebo víte o někom jiném, kdo by byl ochotný přispět, kontaktujte ing. Pavla Čížka, ředitele Centra AMAVET - Junior Brno na telefonním čísle: 608 432 404 nebo nám napište na e-mailovou adresu: info@amavet.org. Můžete nás také navštívit osobně v našem sídle na adrese Cacovická 6, 614 00 v Brně.

 

Veškerou pomoc vítáme a děkujeme.