rodinne_vouchery_2024

Rodičovské Vouchery

Co to je a jak to mohu použít?

  O dar kreditu je možné žádat prostřednictvím modulu Rodičovské vouchery. Systém Rodičovských voucherů je nový speciální modul v rámci Brno iD. K využití funkcí tohoto modulu je potřeba mít ověřený uživatelský účet dítěte na Brno iD. Služba je otevřená uživatelům účtu full Brno iD (vždy jde o účet dítěte), případně oprávněná osoba, která nemá účet dítěte ověřený nebo zřízený, si jej může založit a nechat ověřit kdykoliv online žádostí nebo osobně na prodejním místě DPMB nebo KORDIS.

 

  K podání žádosti je třeba vyplnit ve formuláři žádosti rodné číslo dítěte, kontaktní e-mail a správně vyplnit údaje o zákonném zástupci: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození a adresu trvalého bydliště. Žádost se podá (uloží) úspěšně pouze v případě, že údaje dítěte a zákonného zástupce jsou platné a správné. Údaje o dítěti i zákonném zástupci se online ověřují v registru obyvatel.

  Po schválení žádosti o dar kreditu úředníkem na straně města Brna dojde k přidělení 4000 kreditů na účet dítěte a současně k zaslání platné (chápejme jako podepsané) darovací smlouvy na kontaktní e-mail, který žadatel zadal do systému (rozumějme jako e-mail zákonného zástupce).

  O kredity je možné žádat od spuštění modulu až do 30. 11. 2024. Kredity lze uplatnit od 1. 1. 2024 do 30. 12. 2024, nevyužité kredity 31. 12. 2024 expirují.

  Rodič se přihlásí do účtu dítěte, z něj se v modulu Rodičovské vouchery proklikne na stránku "Nabídnout kredit organizaci" a vybere organizaci, kterou jeho dítě navštěvuje. Následně vyplní název kroužku či aktivity, cenu aktivity a variabilní symbol (ten, kterým máte platit převodem spoluúčast za kroužek). Formulář vám vypočítá z obecných procent nastavených organizací, kolik maximálně kreditů lze použít, pokud tolik kreditů máte (může se vzácně stát, že vám organizace přímo napíše, že pro nějakou určenou aktivitu platí odlišná spoluúčast, ale takovou informaci by vám měla říct přímo organizace). Po vyplnění formuláře odešlete nabídku kreditů vůči organizaci. Ta většinou čeká, než rodič uhradí určenou spoluúčast klasickým způsobem (stejně jako dosavadní platby za kroužek) a poté přijme vaše kredity. Příklad: Kroužek stojí 1000 Kč, kredity lze hradit 80% částky, spoluúčast rodiče je nastavena organizací na 20%. Rodič vyplní v Brno ID cenu 1000 Kč a ukáže se, že lze využít 800 kreditů. Vedleš toho rodič musí dle podmínek organizace včas uhradit klasickou cestou spoluúčast 200 Kč.