EXPO2018

Expo Science AMAVET 2018

25. ročník regionálního kola v Brně

 

Dne 13. března se v prostorách Křížové chodby Magistrátu města Brna uskutečnilo jubilejní 25. kolo soutěže vědecko-technických projektů středoškolské mládeže. Cílem soutěže je podněcovat zájem mladých lidí o vědu a techiku a napomáhání při vytváření budoucích talentů ve vědeckých oborech. V 25. ročníku se zapojilo do soutěže celkem 15 soutěžních projektů. Nejlepší řešitelé postoupili v rámci regionálního kola do národního finále, kde mají dále možnost postoupit do prestižních, mezinárodních soutěží v roce 2018 a 2019.

Otevřít galerii