Expo Science AMAVET 2009

Plakát, Výsledky

Ve dnech 16. a 17. března 2009 proběhne v prostorách Křížové chodby magistrátu města Brna regionální kolo soutěže Expo Science AMAVET, které organizuje naše centrum. Cílem soutěže je podporovat mladé talenty ve vědeckých a technických oborech mezi středoškoláky. První den si soutěžící nebo týmy připraví svá stanoviště tak, aby následující den mohlo začít hodnocení. Soutěžní projekty jsou prezentovány na předem připravených posterech. V případě, že soutěžící nemají připravený vlastní poster, mohou si jej zapůjčit od Centra a projekt si připravit až na místě. Druhý den proběhne zahájení úvodním slovem primátora města Brna, Romanem Onderkou. Tento den má také veřejnost možnost přijít a podívat se na jednotlivé projekty a dozvědět se tak i něco nového. Na závěr soutěže bude porotci vybráno 10 nejlépe zpracovaných a nejzajímavějších projektů, které postoupí do národního kola, konaného v Praze dne 9 a 10 dubna. Výherci národního kola pak mohou postoupit až na mezinárodní výstavu vědecko-technických projektu ESI 2009 v Tunisu a soutěž Intel Isef 2010 v USA.