DV_Cacovicka

Dopravní výchova

U č e b n a   C a c o v i c k á

 

Dostupné termíny po měsících. Kliknutím na odkaz níže otevřete tabulku již objednaných výuk. Upozorňujeme, že podpora města Brna na tuto výuku byla ukončena rokem 2021. Od roku 2022 bude výuka porbíhat s finančním přispěním žáků. Zároveň dáváme na vědomí, že hledáme alternativní možnosti finanční podpory, aby mohla být výuka opět poskytována bezplatně. V případě změny, bude informace dostupna na našich webových stránkách. Konkrétní informace a výše poplatku bude zveřejněna brzy.

Více o programu

 

Leden 2023

Únor 2023

Březen 2023

Duben 2023

Květen 2023

Červen 2023

 

 

 

...o úroveň výš