dsmc_Brno_2024

Výsledky Dopravní soutěže mladých cyklistů (DSMC) pro okres Brno-město.

Soutěž čtyřčlenných družstev brněnských základních škol v teoretických a praktických disciplínách bezpečného pohybu v silničním prostředí, zápolení ve znalostech a dovednostech. Soutěž probíhala v kategorii mladších a starších žáků.

Zahájení soutěže byly přítomny důležité osoby státní samosprávy, místostarostkyně MČ Brno-Řečkovice, paní Dana Filipi, zástupce krajského ředitelství PČR, kpt. Bc. Petr Matoušek, vedoucí Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno, Bc. Drahoslav Blažek a zástupce Odboru dopravy Jihomoravského kraje, Mgr. Petr Válek.

Jednotlivá stanoviště byla zajištěna policisty ČR a strážníky MP Brno, jejichž zkušenosti a profesionalita zajistila nejspravedlivější prostředí pro posouzení znalostí a dovedností soutěžících. Stanoviště první pomoci bylo vedeno pedagogy a studenty Střední Zdravotnické Školy Jaselská Brno.

Významné pomoci se nám dostalo i od hostující školy ZŠ Horácké náměstí, která v čele s paní ředitelkou Mgr. Melichárkovou a paní zástupkyní Mendlovou pomohli vytvořit skvělé zázemí soutěže a rovněž poskyty pomoc svých žáků devátého ročníku při zajištění dodatečné obsluhy soutěžních stanovišť.

Soutěžící i doprovod, včetně nás a ostatních organizátorů tímto děkujeme výše zmíněným za skvělou práci.

 

Vítězná družstva v obou kategoriích pokračují do krajského finále DSMC, které se uskuteční v Břeclavi dne 6. června. Všichni přejeme našim brněnským vyslancům pevnou ruku na řídítkách kola, ostrou mysl, nezakalené smysly, a samozřejmně co nejvíc úspěchů v klání s ostatními vítězi Jihomoravského kraje.

 

Průběh krajského kola pro Brno-město:

Soutěžilo se v disciplínách

1.) Jízda po dětském dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu

2.) Jízda zručnosti

3.) Test z pravidel silničního provozu

4.) Praktická ukázka poskytnutí první pomoci u vylosovaného zranění

 

A teď už konečně k výsledkům

 

Kategorie mladších žáků:

1.místo - ZŠ Pastviny

2.místo - ZŠ Horníkova

3.místo - ZŠ Blanenská

4.místo - ZŠ Bosonožská

5.místo - ZŠ Horácké náměstí

 

Kategorie starších žáků:

1.místo - ZŠ Horníkova

2.místo - ZŠ Pastviny

3.místo - ZŠ Horácké náměstí

4.místo - ZŠ Jasanova

 

Absolutní vítězové (z důvodů ochrany osobních údajů neuvádíme jména vítězů)

V kategorii chlapců se na prvním místě mladší kategorie umístil reprezentant ZŠ Horníková

V kategorii dívek se na prvním místě mladší kategorie umístil reprezentant ZŠ Pastviny

 

V kategorii chlapců se na prvním místě starší kategorie umístil reprezentant ZŠ Pastviny

V kategorii dívek se na prvním místě starší kategorie umístil reprezentant ZŠ Pastviny

 

Centrum AMAVET - Junior Brno gratuluje nejen vítězným školám a družstvům, ale všem zúčastněným. Dopravní výchova je dnes důležitější než kdykoliv předtím a žáci předvedli, že v budoucnu budou platnými účastníky provozu dbalými pravidel silničního provozu a budou tak spoluvytvářet bezpečnější prostředí pro všechny ostatní účastníky provozu nejen v našem městě Brně.