bytove_druzstvo

Aktuální informace níže:

P O Z V Á N K A

        

na členskou schůzi družstva s obchodní firmou

 

Pod Nemocnicí 1, bytové družstvo v likvidaci

 

se sídlem Pod nemocnicí 492/1, 625 00 Brno

  277 49 665

 

 

Představenstvo bytového družstva svolává tímto členskou schůzi družstva

a oznamuje všem členům shora uvedeného družstva, že členská schůze družstva se bude konat

 

dne 17.12.2018 v 18,00 hodin,

v přízemí bytového domu Pod nemocnicí 492/1 v Brně

 

Program:

1.    zahájení, volba předsedajícího schůze a zapisovatele

2.    informace o průběhu likvidace družstva

3.    schválení závěrečné zprávy likvidátora

4.    rozhodnutí o likvidačním zůstatku 

5.    závěr

 

Účast všech členů družstva na členské schůzi družstva je nutná. Nemůže-li se člen družstva dostavit na schůzi osobně, může udělit písemnou plnou moc svému zástupci. Vzor plné moci je k dispozici u předsedy představenstva. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva.

 

Pozvánka se vyvěšuje na informační desce družstva, uveřejňuje na internetových stránkách družstva - www.amavet.org a doručuje všem členům družstva. Uveřejněním pozvánky na internetových stránkách se považuje pozvánka za doručenou.

 

V Brně, dne 1. 12. 2018

 

 

 

                                                                                      za představenstvo družstva:

 

                                                                                Ing. Pavel Čížek           Vojtěch Slezák

Přílohy ke stažení níže              

PřílohaVelikost
2018_12_01_Pozvánka bytové družstvo.doc28.5 KB