Dopravní výchova

Výuka dopravní výchovy na PC a na dopravním hřišti

Učebna Cacovická 6, Brno-Husovice (budova MŠ a ŠD)

 

Výuka probíhá celoročně ve dvou výukových blocích

8:30 - 10:00 hod. nebo 10:00 - 11:30 hod.

Výuku na ul. Cacovická lze kombinovat s dalšími výukovými programy díky čemuž maximálně využijete čas mimo školu. V takovém případě trvá celý program 8:30 - 11:30 hod.!

 

Díky podpoře Odboru dopravy MMB opět nabízíme školám návštěvu dopravní výchovy v učebně na ul. Cacovická 6 (budova MŠ a ŠD, Brno-Husovice). Výuka je pro Vás opět zcela zdarma! Délka programu je 90 minut a skládá se z výkladu teorie a následuje ověření si teoretických poznatků pomocí počítačových programů. Učebna je vybavena dvaceti multimediálními počítači a množstvím praktických pomůcek (banner s křižovatkami, modely semaforů, autíček i chodců, dopravní značky, přechod pro chodce, zvětšené modely situací). Můžete se těšit na příjemné prostředí, aktivní lektory, individuální přístup k dětem i drobné odměny.

 

A s čím se u nás jednotlivé třídy konkrétně setkají na dopravní výchově?

 

1.a 2. třída:

 • Počítačový program „První cesta do školy“ a “Výbava kola“
 • Modelové situace (přecházení po přechodu, chůze po chodníku)
 • Semafory a malá soutěž

Vše řešíme s pomocí modelů a pomůcek a reálných situací

 

3. třída:

 • Počítačový program „První cesta do školy“,“ Cesta na hrad“, „Výbava kola“
 • Pravidla a předpisy pro jízdu na kole
 • Praktické řešení konkrétních situací pomocí modelu křižovatky a malá soutěž

 

4. a 5. třída:

 • Počítačový program „Cesta na kole městem“
 • Dopravní značky a pravidla silničního provozu pro jízdu na kole
 • Křižovatky na praktickém modelu
 • Počítačové testy ze znalostí pravidel silničního provozu

 

 

Pro pedagogický doprovod nabízíme možnost konzultace v oblasti dopravní výchovy, informace o kurzech a soutěžích a malé občerstvení.

 

Dopravní hřiště při ZŠ Horáckém náměstí 13

 

Výuka probíhá od září do října a pak od dubna do června (v závislosti na počasí lze výuku rozšířit) ve dvou blocíchod 9:00 do 10:30 hod. a od 10:30 do 12:00 hod. Výuka pro třídu trvá 90 minut.

 Dětské dopravní hřiště (dále DDH) se nachází cca 10 minut chůze od konečné tramvaje č. 1 v Řečkovicích, 5 minut ze zastávky Horácké náměstí autobusů č. 42 a 70. Pro vstup na DDH je potřeba obejít školu z levé strany, kde se dostanete zadní brankou přímo na hřiště.

V návaznosti na výukový program dopravní výchovy máte nově možnost zapojit žáky 2., 3. a 5. ročníků do výuky na DDH (žáky 2. tříd prosíme objednávat až na jarní blok výuky). Tento program je určen především školám spádově dostupných na Řečkovice, tedy školy a třídy, které nechodí na dopravní hřiště v Brně-Komíně, ulice Pastviny.

Program je dělený na dvě části. V první si spolu s lektorem zopakují dopravní pravidla značky a značení a v druhé se na kolech děti rozjedou po hřišti, kde budou simulovat silniční provoz pod dohledem lektorů. Dále si děti vyzkouší jízdu zručnosti na některých překážkách odpovídající propozicím Dopravní soutěže mladých cyklistů (více na: http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-soutez-mladych-cyklistu ).

Délka programu je 90 minut. Díky podpoře Odboru dopravy MMB je výuka zdarma. Program je rozšířením teoretické přípravy tříd, které prošly dopravní výchovou v Centru AMAVET na učebně Cacovická.

Pozor! Na výuku si děti přinesou vlastní cyklistické helmy. Bez řádně připevněné helmy nebudou děti moci jezdit po hřišti na kole. V případě, že si žák helmu zapomene, bude mu helma zapůjčena. Počet helm je však omezený a nemusí být k dispozici pro celou třídu.

Upozorňujeme také na vhodné sportovní oblečení s ohledem na aktuální počasí. Platí zde zásada, že někdy více oblečení je lépe než méně.

 

A s čím se u nás jednotlivé třídy konkrétně setkají na dopravním hřišti?

 

 • Seznámení a poučení o chování na DDH
 • Seznámení s dopravním značením na DDH
 • Výbava kola
 • Zopakování pravidel a předpisů pro jízdu na kole, úkony cyklisty při předjíždění, objíždění, přednost
 • Praktické řešení konkrétních situací na DDH
 • Jízda zručnosti
 • Vyhodnocení

 

Přihlásit se na jednotlivé typy výuk můžete v sídle Centra AMAVET - Junior Brno, Cacovická 6, 614 00 Brno, telefonicky na čísle 541 210 160 (mob.: 608 432 504) denně v době od 8:00 do 16:00hod., mailem na adresu: info@amavet.org. Další informace naleznete na  www.amavet.org.

 

Těšíme se na Vás.

S přátelským pozdravem

Vaše Centrum AMAVET - Junior Brno