bezpecny_internet

Nabídka výukového programu

Bezpečný internet

 

Program určený žákům druhého stupně základních škol s cílem podpořit zodpovědnější přístup dětí k internetu a moderním komunikačním prostředkům. Součástí výkladu budou témata jako sociální sítě, chatování, e-maily, zveřejňování osobních údajů a v neposlední řadě i kyberšikana a další rizika spojená s užíváním moderních technologií.

 

Pro výuku slouží počítačová učebna s dvaceti počítači připojenými k internetu a dataprojektor.

 

V případě zájmu je možné zorganizovat výuku přímo v prostorách Vaší školy.

 

Délka programu je 90 minut

 

Termíny:    listopad - prosinec, leden - březen

                  8:30 - 10:00hod.; 10:00 - 11:30 hod.; 12:30 - 14:00 hod.

Cena:         30,- Kč na žáka

 

Přihlášení je možné telefonicky na tel. 541 210 160, mob. 608 432 504 nebo emailem: info@amavet.org

 

Těšíme se na Vás.

Vaše Centrum AMAVET - Junior Brno